MGR-zbirka fotografija

Zbirka fotografija u protekle je četiri godine povećala svoj fundus za 658 primjeraka, i to najvećim dijelom otkupom od kolekcionara, privatnih osoba i darivanjem. Kriteriji za prikupljanje fotografija i razglednica isti su kao i ranijih godina: kvaliteta, tehnika izrade, dokumentarnost i, dakako, cijena. Najviše je crno-bijelih i smeđe toniranih fotografija,…

ČITAJ DALJE