MUZEJ U NASTAJANJU

MUZEJ U NASTAJANJU

U postupku je osnivanje e-Muzeja riječke fotografije,  tj. formiranje internetske platforme na kojoj bi se trebalo nalaziti sve što je vezano za fotografiju u Rijeci. Cilj je u širem društvenom i umjetničkom kontekstu promovirati vrijednosti i dosege riječke fotografije.  Materijali će biti sistematizirani u više kategorija po različitim osnovama. Povijest riječke fotografije istraživalo je nekoliko autora, ali ovo područje još ni izdaleka nije u potpunosti istraženo pa bi i ova platforma muzeja trebala  tome pomoći. Dakle, cilj je objediniti i objaviti sve dosad istraženo te ga učiniti dostupnim i vidljivim. Zadaća Muzeja je i poticanje istraživanja svih onih područja riječke fotografije koja još nisu ni istražena, ni objavljena.

Što je riječka fotografija? Ovaj pojam određuje, ili treba određivati, sve autore koji su živjeli i radili i one koji još uvijek žive i rade u ovomu gradu. Pod ovim pojmom bit će uvrštene i fotografske izložbe koje su realizirale relevantne institucije u priznatim izložbenim riječkim galerijama. I izložbe autora koji ne pripadaju riječkom korpusu, a realizirane su u Rijeci, također će biti uvrštene u ovaj Muzej, zato što svojom javnošću postaju dio kulturne memorije ovoga grada.

Formiran je  Programski savjet eMuzeja riječke fotografije  sa zadaćom uređivanja portala i određivanja njegovih osnovnih smjernica, a članovi su: Sabrina Žigo, viša kustosica Muzeja grada Rijeke, Marija Lazanja Dušević, viša dokumentaristica, kustosica Muzeja grada Rijeke, Sabina Salamon, voditeljica Zbirke fotografije, Zbirke medijske umjetnosti, filma i videa u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Damir Sabalić, viši stručni savjetnik konzervator u Konzervatorskom odjelu u Rijeci i Borislav Božić, profesor likovne umjetnosti, predsjednik Fotokluba Rijeka, inicijator i pokretač e-Muzeja.

Suosnivači e-Muzeja riječke fotografije su Fotoklub Rijeka, Muzej grada Rijeke i Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka.

 

Božić, Dubrović i Tolj, 27. 9. 2017. – dan dogovora o osnivanju e-Muzeja riječke fotografije


Svi materijali koji budu dostupni javnosti putem ovoga Muzeja bit će potpisani 
u smislu vlasništva i zaštite autorskih prava.

Komentari su zatvoreni.